Termen și politică

Termeni și condiții de utilizare a site-ului web

1. Termeni

Prin accesarea acestui site web, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și condiții de utilizare a site-ului web, legilor și reglementărilor aplicabile și respectării acestora. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile menționate, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute în acest site sunt protejate de legislația relevantă privind drepturile de autor și mărcile comerciale.

2. Licență de utilizare

Este permisă descărcarea temporară a unui duplicat al materialelor (date sau programări) de pe site-ul Casa Calfelor doar pentru uz individual și non-profesional. Acesta este doar un permis de licență și nu un schimb de titluri de proprietate, iar în cadrul acestui permis nu aveți voie să:

modificați sau copiați materialele;
să folosiți materialele pentru orice utilizare comercială , sau pentru orice prezentare publică (de afaceri sau nu);
să încercați să descompilați sau să reconstruiți orice produs sau material conținut pe site-ul Casa Calfelor;
eliminați orice drepturi de autor sau alte documentații restrictive din materiale; sau
să transferați materialele către altcineva sau chiar să “oglindiți” materialele pe alt server.
Această autorizație ar putea fi în consecință reziliată dacă nu respectați oricare dintre aceste limitări și poate fi încheiată de Casa Calfelor ori de câte ori se consideră. După terminarea permisului sau atunci când permisul dumneavoastră de vizualizare este reziliat, trebuie să distrugeți toate materialele descărcate aflate în proprietatea dumneavoastră, fie în format electronic sau tipărit.

3. Renunțare la răspundere

Materialele de pe site-ul Casa Calfelor sunt oferite “așa cum sunt”. Casa Calfelor nu oferă nicio garanție, comunicată sau sugerată, și astfel renunță și anulează orice alte garanții, inclusiv, fără impedimente, garanțiile sau stările deduse de vandabilitate, adecvare pentru un anumit motiv, sau de non-încălcare a proprietății licențiate sau alte încălcări ale drepturilor. Mai mult, Casa Calfelor nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la precizia, rezultatele probabile sau calitatea neclintită a utilizării materialelor de pe site-ul său de internet sau, în general, identificarea cu astfel de materiale sau pe orice destinații conectate la acest site.

4. Constrângeri

În nici o ocazie Casa Calfelor sau furnizorii săi nu trebuie să fie supuși pentru orice prejudicii (numărând, fără constrângere, prejudicii pentru pierderea de informații sau beneficii, sau din cauza interferențelor de afaceri,) care rezultă din utilizarea sau neputința de a utiliza materialele de pe pagina de internet a Casei Calfelor, indiferent de posibilitatea ca Casa Calfelor sau un agent aprobat de Casa Calfelor să fi fost informat verbal sau în scris despre probabilitatea unor astfel de prejudicii. Deoarece câteva domenii de competență nu permit constrângeri asupra garanțiilor deduse sau impedimente de obligație pentru prejudicii de greutate sau întâmplătoare, aceste limitări pot să nu facă diferența pentru dumneavoastră.

5. Modificări și erate

Materialele care apar pe site-ul Casa Calfelor ar putea încorpora greșeli tipografice, sau fotografice. Casa Calfelor nu garantează că oricare dintre materialele de pe site-ul său sunt exacte, finisate sau actuale. Casa Calfelor poate derula îmbunătățiri ale materialelor conținute pe site-ul său oricând fără notificare. Casa Calfelor nu face, din nou, nicio dedicație pentru a actualiza materialele.

6. Link-uri

Casa Calfelor nu a verificat majoritatea site-urilor web sau a link-urilor conectate la site-ul său și nu este responsabilă de substanța unei astfel de pagini web conectate. Încorporarea oricărei conexiuni nu presupune susținerea de către Casa Calfelor a site-ului respectiv. Utilizarea oricărei astfel de pagini conectate se face pe riscul propriu al utilizatorului.

7. Modificări ale condițiilor de utilizare a site-ului

Casa Calfelor poate actualiza acești termeni de utilizare a site-ului său oricând, fără notificare. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să vă supuneți la forma actuală a acestor Termeni și condiții de utilizare.

8. Legea aplicabilă

Orice caz de identificare cu site-ul Casa Calfelor ar trebui să fie administrat de legile țării din SUA Casa Calfelor State fără a respecta prevederile sale de contestare a legii.

Termeni și condiții generale aplicabile utilizării unui site web.

Politica de confidențialitate

Confidențialitatea dvs. este esențială pentru noi. De asemenea, am construit această Politică cu scopul final ca dumneavoastră să vedeți cum colectăm, utilizăm, transmitem și dezvăluim și utilizăm datele individuale. Următoarele schițe ale politicii noastre de confidențialitate.

Înainte sau în momentul colectării informațiilor personale, vom identifica scopurile pentru care sunt colectate informațiile.
Vom colecta și utiliza datele individuale în mod singular în scopul de a satisface acele motive indicate de noi și pentru alte scopuri bune, cu excepția cazului în care obținem acordul persoanei în cauză sau în conformitate cu legea.
Vom păstra datele individuale doar atât timp cât este esențial pentru satisfacerea acestor motive.
Vom colecta datele individuale prin mijloace legale și rezonabile și, dacă este cazul, cu informarea sau acordul persoanei în cauză.
Informațiile personale trebuie să fie importante pentru motivele pentru care urmează să fie utilizate și, în măsura în care sunt esențiale pentru aceste motive, trebuie să fie exacte, finalizate și actualizate.
Vom proteja datele individuale prin scuturi de securitate împotriva incidentelor sau a efracției, precum și a accesului, divulgării, duplicării, utilizării sau modificării nepermise.
Vom oferi prompt clienților acces la politicile și procedurile noastre de administrare a datelor individuale.

Ne concentrăm să ne conducem activitatea în conformitate cu aceste standarde, cu scopul final specific de a garanta că confidențialitatea datelor individuale este securizată și menținută.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)